Informacje o dyszach

Pod pojęciem „zraszanie" rozumiemy wytwarzanie kropel z cieczy w otaczających je gazach.

Gęstość otaczającego je gazu jest wyraźnie mniejsza niż gęstość cieczy która ma zostać rozpylona, co powoduje że tworzenie się kropel różni się w znacznym stopniu od procesów dyspersji, które powstają przy niewielkich różnicach gęstości.

Produkt powstający ze zraszania nazywamy sprayem. Zwykle oczekuje się spray, w którym wszystkie krople mają identyczną średnicę. W przypadku takiego idealnego sprayu mówi się o monodyspersyjnym rozkładzie wielkości kropel. W tym wypadku wystarczy podanie jednej średnicy kropli do opisania cech takiego sprayu.

Większość technicznych pulweryzatorów i dysz wytwarza polidyspersyjne spektrum wielkości kropel, co oznacza że rozkład wielkości kropel musi zostać określony poprzez pomiar (na przykład przez nasz analizator kropel). Po przedstawieniu samych cech zraszania możliwa jest już kalkulacja procesów wymiany substancji i ciepła.

© Copyright BETE Europe GmbH - Düsen, Düsentechnik und Sprühsysteme - Webdesign & Realisierung: Selisky-Design