TH - Pusty stożek

Wlot umieszczony stycznie - prostopadle

Karta katalogowa TH do druku (PDF – 128 KB)

Potrzebują Państwo ofertę?

Charakterystyka dyszy TH

  • Duży otwór przelotowy
  • Wlot prostopadły do zawirowywacza
  • Odporna na zapychanie; brak zabudowy wewnętrznej
  • Odlew jednoczęściowy
  • Połączenie gwintem wewnętrznym, dostępne także z połączeniem kołnierzowym
  • Patent US

Charakterystyka zraszania

  • Obraz rozpylanej cieczy równy obrazowi rozprysku przemysłowych, prostopadłych dysz.
  • Równomierny rozprysk cieczy

Kąt zraszania: mały do średniego
Przepływ: 15,3 do 2230 l/min


Hohlkegel, klein
Pusty stożek mały
Hohlkegel, mittel
90°(FCN) / 120°(FC)
TH-Düse

Video

© Copyright BETE Europe GmbH - Düsen, Düsentechnik und Sprühsysteme - Webdesign & Realisierung: Selisky-Design