Polityki Prywatności

Organ odpowiedzialny

Odpowiedzialnym organem w sensie uregulowań prawnych dotyczących ochrony danych jest:
BETE Deutschland GmbH
Dr.-C.-Otto-Straße 190
44879 Bochum    
Telefon: +49 (0) 234 / 936 107
E-Mail info@bete-deutschland.de

Gromadzenie danych ogólnych

W przypadku wejścia na naszą witrynę następuje gromadzenie różnych danych ogólnych i ich zapisywanie w plikach dziennika serwera. Są to dane wymagane do udostępnienia treści i usług naszej witryny internetowej. Dane te nie pozwalają na żadne bezpośrednie wyciąganie wniosków dotyczących Państwa osoby i nie będą przez nas wykorzystywane do tworzenia powiązań z Państwa osobą. Są to w szczególności dane dotyczące adresu IP, Państwa przeglądarki internetowej, daty i godziny zapytania, oglądanych przez Państwa stron internetowych naszej witryny, stosowanego przez Państwa systemu operacyjnego, dostawcy Państwa usług internetowych i strony internetowej, z której nastąpił dostęp do naszej witryny. Ten rodzaj anonimowych danych poddajemy analizie statystycznej, aby stale ulepszać naszą ofertę i technikę naszej witryny internetowej i zoptymalizować ochronę danych.

Pliki cookie (ciasteczka)

Na naszej witrynie używanym tzw. „plików cookie“. Są to pliki tekstowe, przekazywanie z serwera na twardy dysk Państwa komputera i w zależności od rodzaju pliku cookie i ustawień przeglądarki internetowej pozostają tam do zakończenia sesji lub do ich usunięcia. W plikach cookie zapisywane są informacje o systemie i o użytkowniku w odniesieniu do korzystania z naszej witryny internetowej. Pliki cookie mogą także zawierać jednoznaczny znacznik identyfikacyjny, który pozwala nam a także innym operatorom witryn internetowych na odróżnienie Państwa systemu od innych systemów i rozpoznanie go przy ponownej wizycie. Stosowanie plików cookie sprawia, że nasza witryna internetowa jest przyjazna dla użytkownika i funkcjonalna.
Stosowanie plików cookie można w każdej chwili uniemożliwić przez odpowiednie ustawienia w stosowanej przez siebie przeglądarce. Już zapisane pliki cookie można w każdej chwili usunąć. Jednakże bez plików cookie korzystanie z różnych funkcji naszej witryny może być niemożliwe lub możliwe jedynie w ograniczonym zakresie.

E-mail

W przypadku kontaktu za pośrednictwem poczty elektronicznej otrzymane od Państwa dane są zapisywane w celu udzielenia odpowiedzi na pytania.

Formularz kontaktowy

W przypadku kontaktu za pośrednictwem formularza kontaktowego otrzymane od Państwa dane są zapisywane w celu udzielenia odpowiedzi na pytania.

Formularz zamówieniowy

W przypadku zamawiania dokumentów za pośrednictwem formularza zamówieniowego otrzymane od Państwa dane są zapisywane w celu realizacji zamówienia. Rodzaj przekazywanych nam danych osobowych zależy od okna wprowadzania stosowanego do zamawiania. Podane przez Państwa dane osobowe są gromadzone i zapisywane wyłącznie do celów własnych. Państwa dane osobowe przekazujemy osobom trzecim wyłącznie w celu realizacji zamówienia, na przykład przedsiębiorstwom zajmującym się dostawami przesyłek.

Matomo

Dla naszej witryny używamy Matomo, analitycznej usługi firmy InnoCraft Ltd., 150 Willis St, 6011 Wellington, Nowa Zelandia, („Matomo“). Dane są gromadzone wyłącznie do celów analizy statystycznej i technicznej optymalizacji oferty naszej strony internetowej. Gromadzenie danych odbywa się za pośrednictwem małych plików tekstowych (plików cookie) zapisywanych na komputerze i umożliwiających analizę korzystania przez Państwa z witryny. W celu lepszej ochrony Państwa danych, adres IP jest przed zapisaniem anonimizowany. Zgromadzone w ten sposób informacje nie są przekazywane osobom trzecim. Zapisaniu plików cookie można zapobiec przez odpowiednie ustawienie swojej przeglądarki internetowej. Być może w takim przypadku nie będzie możliwe korzystanie ze wszystkich funkcji naszej witryny. Jeśli nie zgadzają się Państwo na przetwarzanie swoich danych, mogą Państwo dezaktywować zapisywanie. Pod linkiem na końcu tego rozdziału znajduje się tzw, ciasteczko opt-out. Zapobiega ono zapisaniu danych przez Matomo. Jeśli w ramach całkowitego usuwania wszystkich plików cookie dojdzie także do usunięcia pliku cookie opt-out, należy je aktywować w późniejszym czasie przez ponowne użycie linku.

Ochrona danych w procesie rekrutacyjnym

Gromadzimy i przetwarzamy dane osobowe kandydatów w celu realizacji procesu rekrutacyjnego, także w drodze elektronicznej. Obowiązuje to szczególnie wtedy, gdy kandydat przekazuje nam odpowiednie dokumenty rekrutacyjne na drodze elektronicznej, np. drogą mailową. Jeśli dojdzie do zawarcia umowy o pracę, to przekazane dane są zapisywane w celu realizacji stosunku zatrudnienia z przestrzeganiem przepisów prawa. Jeśli umowa o pracę nie dojdzie do skutku, to dokumenty rekrutacyjne zostaną automatycznie usunięte trzy miesiące po poinformowaniu o odmowie, o ile ich usunięcie nie będzie sprzeczne z naszymi innymi uzasadnionymi interesami. Innym uzasadnionym interesem w tym rozumieniu jest na przykład obowiązek udowodnienia w postępowaniu według ustawy o równym traktowaniu (AGG).

Podstawy prawne

Gromadzimy i przetwarzamy Państwa dane osobowe wyłącznie na podstawie prawa, w tym szczególnie na podstawie ogólnego rozporządzenia o ochronie danych Unii Europejskiej (RODO). Jeżeli uzyskamy od Państwa zgodę na przetwarzanie danych osobowych do określonych celów, podstawę prawną stanowi art. 6 ust. 1 lit. a) ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO). Jeśli potrzebne są nam Państwa dane osobowe w celu realizacji zawartej z Państwem umowy (np. dostawa towarów, świadczenie usług) to przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO. Dotyczy to także bezpośrednio powiązanych procesów, takich jak opracowywanie zapytań o nasze produkty, usługi lub ceny.  Jeśli przetwarzamy Państwa dane osobowe na podstawie obowiązków  ustawowych, odbywa się to na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO. W nieprawdopodobnym przypadku, gdybyśmy potrzebowali Państwa danych osobowych do ochrony żywotnych interesów Państwa lub innej osoby fizycznej, przetwarzanie odbywa się na postawie art. 6 ust. 1 lit. d RODO. Niezależnie od wyżej wymienionych podstaw prawnych przetwarzamy Państwa dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, jeśli przetwarzanie służy do ochrony uzasadnionego interesu naszego lub osoby trzeciej, o ile nie przeważają Państwa interesy, podstawowe prawa i wolności.

Okres przechowywania i usuwanie danych

Usuwamy lub blokujemy dane osobowe zgodnie z przepisami ustawowymi, o ile nie są już wymagane do wymienionych tutaj celu lub upływa określony ustawowo obowiązek przechowywania.

Prawa podmiotu danych

Jeśli przetwarzamy Państwa dane osobowe, to w rozumieniu RODO są Państwo podmiotem danych i mają w stosunku do nas jako organu odpowiedzialnego prawo do informacji o celu, rodzaju, zakresie i czasie trwania przetwarzania, prawo do sprostowania przechowywanych danych, prawo do usunięcia przechowywanych danych, prawo do ograniczenia przetwarzania danych, prawo do poinformowania odbiorców danych przez nas jako organ odpowiedzialny w odniesieniu do wykonania prawa do sprostowania, anulowania i ograniczenia przetwarzania, prawo do możliwości przekazywania danych w formie odczytywalnej maszynowo, prawo do sprzeciwu wobec przetwarzania danych, prawo do odwołania oświadczenia o zgodzie związanej z ochroną danych, prawo do nieuczestniczenia w podejmowaniu decyzji w sposób zautomatyzowany oraz prawo do odwołania się do organu nadzoru. Proszę zwrócić się do podanego poniżej inspektora ochrony danych.

Inspektor ochrony danych

Kontakt do naszego inspektora ochrony danych:
Adlex GmbH
Huestraße 23
44791 Bochum
Telefon: +49 (234) 9136120
E-mail: dsb@adlex.de

Matomo Opt-Out

© Copyright 2007-2019 BETE Deutschland - Düsen, Düsentechnik und Sprühsysteme - Webdesign & Realisierung: Selisky-Design