Oświadczenie o ochronie danych

Poniżej informujemy Państwa o gromadzeniu danych osobowych podczas korzystania z naszej strony internetowej.

Administrator danych

Administratorem danych w rozumieniu przepisów prawnych dotyczących ochrony danych jest:

BETE Europe GmbH
Lothringer Allee 2
D44805 Bochum
Germany
Phone: +49-(0) 234-4147920-0
E-Mail for inquiries: info@bete-europe.com

Inspektor ochrony danych osobowych

Mogą Państwo skontaktować się z naszym inspektorem ochrony danych osobowych w następujący sposób:

Alexander Christoph
Ext. Datenschutz- Beautragter
alexander.christoph@pcm-gmbh.de

aggeris IT GmbH
Waldstr. 14 | 44267 Dortmund
Tel: +49 2331 34089-288 | Fax: +49 2331 3408911
Geschäftsführung: Claas Mehrwald
Sitz der Gesellschaft: Dortmund

Gromadzenie danych ogólnych

W przypadku wejścia na naszą stronę internetową, dane przesyłane przez przeglądarkę są gromadzone i przechowywane w plikach log serwera. Dane te są niezbędne do przygotowania treści i usług na naszej stronie internetowej i są wykorzystywane do prawidłowego wyświetlania strony oraz zapewnienia bezpieczeństwa i stabilności. Dane, o których mowa, są następujące:

 • adres IP
 • data i godzina złożenia zapytania
 • różnica czasu w strefie czasowej w stosunku do czasu średniego Greenwich (GMT)
 • zapotrzebowanie / wybór strony
 • status dostępu / kod statusu HTTP
 • ilość przesyłanych danych
 • strona główna
 • przeglądarka
 • system operacyjny i interfejs użytkownika
 • język i wersja oprogramowania przeglądarki internetowej

Dane te nie pozwalają na bezpośredni kontakt z Państwem i nie są przez nas wykorzystywane do nawiązania z kontaktu.

Ten rodzaj anonimowych danych oceniamy statystycznie, aby stale optymalizować naszą ofertę, technologię strony internetowej i ochronę danych.

Co do zasady, dane osobowe są automatycznie usuwane po upływie 14 dni, chyba że istnieje inny powód prawny, który wymaga ich przechowywania przez dłuższy okres.

Usługodawca

Jeśli w odniesieniu do poszczególnych elementów naszej oferty korzystamy z usług usługodawców lub wykorzystujemy Państwa dane do innych celów, szczegółowa informacja dotycząca odpowiednich procesów znajduje się w niniejszym oświadczeniu o ochronie danych osobowych.

Pliki cookies

Na naszej stronie internetowej stosujemy tak zwane "cookies". Są to pliki tekstowe, które są przesyłane z serwera na twardy dysk komputera użytkownika i, w zależności od rodzaju pliku cookie i ustawień przeglądarki internetowej, pozostają tam przez czas trwania sesji lub do momentu usunięcia. Przez pliki te przepływają do nas pewne informacje indywidualizujące.

Informacje o Państwa systemie i sposobie korzystania z naszej strony internetowej są przechowywane w plikach cookie. Cookies mogą również zawierać unikalny identyfikator, który pozwala nam i innym dostawcom witryn internetowych odróżnić Państwa system od innych systemów i rozpoznać go podczas powtórnych odwiedzin.

Dzięki tym funkcjom chcemy zagwarantować i zwiększyć łatwość obsługi i funkcjonalność naszej strony internetowej.

W tym celu na naszej stronie internetowej stosujemy trwałe pliki cookie. Trwałe pliki cookie są automatycznie usuwane lub wyłączane po upływie określonego czasu. Są one używane do rozpoznawania systemu nawet po zakończeniu sesji.

Użytkownik może w każdej chwili zablokować lub dezaktywować korzystanie z plików cookie poprzez odpowiednie ustawienie w przeglądarce internetowej. W dowolnym momencie można usunąć już zapisane pliki cookie. Jednak bez plików cookie różne funkcje naszej strony internetowej mogą nie działać prawidłowo lub ich działanie może być ograniczone.

Ponadto, od czasu do czasu należy ręcznie usunąć historię przeglądarki.

E-Mail / kormularz kontaktowy

Jeśli skontaktują się Państwo z nami za pośrednictwem poczty elektronicznej lub formularza kontaktowego, podane dane zostaną przez nas przetworzone w celu udzielenia odpowiedzi na pytania. Jeśli przechowywanie nie jest już konieczne, usuwamy przesłane dane lub ograniczamy ich przetwarzanie. Zależy to od prawnych obowiązków w zakresie przechowywania.

Formularz zamówienia

Jeśli chcą Państwo uzyskać dokumenty za pośrednictwem formularza zamówienia, podane przez Państwa dane będą przez nas przechowywane w celu realizacji zamówienia. To, jakie dane osobowe są nam przekazywane w tym przypadku, wynika z odpowiedniej maski wprowadzania danych, która jest wykorzystywana przy składaniu zamówienia. Wprowadzone przez Państwa dane osobowe będą gromadzone i przechowywane wyłącznie dla naszych własnych celów. Przekazujemy również Państwa dane wyłącznie w celu realizacji zamówienia osobom trzecim, np. podmiotom świadczącym usługi kurierskie.

Matomo

Na naszej stronie internetowej używamy Matomo, serwisu analitycznego InnoCraft Ltd., 150 Willis St, 6011 Wellington, Nowa Zelandia („Matomo"). Dane są zbierane wyłącznie w celu oceny statystycznej i technicznej optymalizacji strony internetowej. Gromadzenie danych odbywa się za pomocą małych plików tekstowych (cookies), które są przechowywane na Państwa komputerze i które umożliwiają analizę sposobów korzystania z naszej strony internetowej. Dla lepszej ochrony danych, adres IP jest anonimizowany przed zapisaniem w pamięci. Zebrane w ten sposób informacje są przekazywane osobom trzecim. Można zapobiec zapisywaniu plików cookie ustawiając odpowiednio przeglądarkę internetową. W takim przypadku korzystanie z wszystkich funkcji strony może okazać się niemożliwe. W przypadku braku zgody na przetwarzanie danych, można dezaktywować przechowywanie danych. Korzystając z linku znajdującego się na końcu tej sekcji, na komputerze użytkownika zapisywany jest tzw. plik cookie rezygnujący (opt-out cookie). Jego aktywacja zapobiega zapisywaniu danych przez Mamoto. Jeżeli użytkownik usunie również cookie opt-out w ramach całkowitego usuwania wszystkich plików cookie, ponowna aktywacja tego pliku musi zostać wykonana później poprzez ponowne użycie linku.

Podstawy prawne

Gromadzimy i przetwarzamy Państwa dane osobowe wyłącznie w oparciu o regulacje prawne, w tym - w przypadku europejskie - w szczególności na podstawie Ogólnego rozporządzenia Unii Europejskiej w sprawie ochrony danych osobowych (RODO).

Jeżeli uzyskamy Państwa zgodę na przetwarzanie danych w określonym celu przetwarzania, podstawą prawną przetwarzania danych jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO.

Jeżeli potrzebujemy Państwa danych osobowych w celu realizacji zawartej z Państwem umowy (np. dostawa towarów, świadczenie usług), przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO. Dotyczy to również bezpośrednio powiązanych procesów, takich jak przetwarzanie zapytań ofertowych dotyczących naszych produktów, usług lub cen.

Jeśli przetwarzamy Państwa dane osobowe na podstawie obowiązku prawnego, odbywa się to na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO.

W przypadku, gdy potrzebujemy danych osobowych w celu ochrony Państwa żywotnych interesów lub interesów innej osoby fizycznej, przetwarzanie odbywa się na podstawie art. 6 ust. 1 lit. d RODO.

Niezależnie od wyżej wymienionych podstaw prawnych przetwarzamy Państwa dane osobowe na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, jeżeli jest to niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, z wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają Państwa interesy lub podstawowe prawa i wolności.

Czas przechowywania i usuwanie danych

Usuwamy lub blokujemy dane osobowe zgodnie z wymogami prawnymi, gdy tylko nie są one już potrzebne do celów określonych w niniejszym dokumencie lub gdy upływa przewidziany prawem okres przechowywania danych.

Prawa osoby, której dane dotyczą

Podczas przetwarzania Państwa dany osobowych, są Państwo w rozumieniu RODO osobami narażonymi i w stosunku do nas jako administratora przysługują Państwu następujące prawa:

 • Prawo do informacji na temat celu, charakteru, zakresu i czasu trwania przetwarzania danych (art. 15 RODO)
 • Prawo do sprostowania przechowywanych danych (art. 16 RODO)
 • Prawo do usunięcia przechowywanych danych (art. 17 RODO)
 • Prawo do ograniczenia przetwarzania danych (art. 18 RODO)
 • Prawo do powiadamiania odbiorców danych przez nas jako administratora danych o zakresie prawa do sprostowania, usunięcia i ograniczenia przetwarzania (art. 19 RODO).
 • Prawo do przekazywania danych w formie umożliwiającej ich odczyt maszynowy (art. 20 RODO)
 • Prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych (art. 21 RODO)
 • Prawo do odwołania oświadczenia o wyrażeniu zgody na podstawie przepisów o ochronie danych (art. 7 ust. 3 RODO)
 • Prawo do nieuczestniczenia w zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji (art. 22 RODO)
 • Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego (art. 77 RODO)

W tym celu prosimy o kontakt z naszym inspektorem ochrony danych osobowych wymienionym powyżej.

Matomo Opt-Out

© Copyright BETE Europe GmbH - Düsen, Düsentechnik und Sprühsysteme - Webdesign & Realisierung: Selisky-Design